Organising Committee

 • President
  Dr. Akhil Bhargava
 • Vice President
  Mr. Piyush Aggarwal
 • Sectretary
  Mr. Prateek Vats
 • Treasurer
  Mr. Naveen Jain
 • Joint Secretatires
  Dr. Sanjay Jhingran, Mr. Arvind Nath Vaid
 • Membership Committee
  Mr. Manish Gupta, Ms. Divya Jain, Ms. Bhawana Vats, Mr. Pranaya Garg
 • Sponsorship Committee
  Mr. S.K. Mehta, Mr. S.K. Goyal, Mr. Davinder Sethi, Dr. J. S. Lamba
 • Web Masters
  Mr. Amod Agrawal, Mr. Pankaj Chopra, Mr. Neeraj, Ms. Apoorva Bhargava
 • Venue & Race Committee
  Mr. Nirmal Jain, Mr. Meghraj Gautam, Mr. Praveen Ruhela, Mr. Piyush Jain
 • Technical Committee
  Dr. G. S. Shukla, Mr. Praveen Ruhela, Mr. Dharamveer, Mr. Anil Khurana
 • Medical Committee
  Dr. V. K. Jain, Dr. Rakesh Atray, Dr. Dheeraj Goyal, Dr. Sangeeta Bhargava, Dr. Chandan Chawla, Dr. Nishant Narang, Mr. Anil Kumar
 • Media Committee
  Mr. Piyush Aggarwal, Mr. Vinuu Bajaj, Mr. Akshay Gupta, Mr. Deepak Bahl
 • Finance Committee
  Mr. Naveen Jain, Mr. Subhash Gupta, Mr. Vinod Bhatt
 • Auditors
  Rajesh Jain & Asso., Chartered Accountants